Humor is de schoonste volmaking van dichterlijkheid


humor-is-de-schoonste-volmaking-van-dichterlijkheid
thomas carlylehumorisdeschoonstevolmakingvandichterlijkheidis dede schoonsteschoonste volmakingvolmaking vanvan dichterlijkheidhumor is deis de schoonstede schoonste volmakingschoonste volmaking vanvolmaking van dichterlijkheidhumor is de schoonsteis de schoonste volmakingde schoonste volmaking vanschoonste volmaking van dichterlijkheidhumor is de schoonste volmakingis de schoonste volmaking vande schoonste volmaking van dichterlijkheid

De hoogste volmaking der maatschappij bestaat in de vereniging van orde en anarchie -Pierre Joseph Proudhon
de-hoogste-volmaking-der-maatschappij-bestaat-in-de-vereniging-van-orde-anarchie
De geheime bron van de humor is niet vreugde, maar verdriet; er is geen humor in de hemel -Mark Twain
de-geheime-bron-van-de-humor-is-niet-vreugde-maar-verdriet-er-is-geen-humor-in-de-hemel
De satire wrokt, de humor troost; de satire stort gal, de humor tranen; de satire vloekt, de humor bidt -Moritz Lazarus
de-satire-wrokt-de-humor-troost-de-satire-stort-gal-de-humor-tranen-de-satire-vloekt-de-humor-bidt
De hoogste wereldbeschouwing is die van de humor; geen mensengeest komt daar boven uit. Alle genieën hebben humor -Carl Ludwig Schleich
de-hoogste-wereldbeschouwing-is-die-van-de-humor-geen-mensengeest-komt-daar-boven-uit-alle-genieën-hebben-humor
Humor trachten te definiëren is een van de definities van humor -John Steinbeck
humor-trachten-te-definiëren-is-een-van-de-definities-van-humor
Een mens ter dood brengen, dat is zijn kans op volmaking tenietdoen -Albert Camus
een-mens-ter-dood-brengen-dat-is-zijn-kans-op-volmaking-tenietdoen