Humor is emotionele chaos die je je in stilte herinnert


humor-is-emotionele-chaos-die-in-stilte-herinnert
james thurberhumorisemotionelechaosdieinstilteherinnertis emotioneleemotionele chaoschaos diedie jeje jeje inin stiltestilte herinnerthumor is emotioneleis emotionele chaosemotionele chaos diechaos die jedie je jeje je inje in stiltein stilte herinnerthumor is emotionele chaosis emotionele chaos dieemotionele chaos die jechaos die je jedie je je inje je in stilteje in stilte herinnerthumor is emotionele chaos dieis emotionele chaos die jeemotionele chaos die je jechaos die je je indie je je in stilteje je in stilte herinnert

Min de stilte in uw wezen,  Zoek de stilte die bezielt, Zij die alle stilte vreezen Hebben nooit hun hart gelezen,  Hebben nooit geknieldStilte is het verschil tussen niks zeggen, en alles al gezegd hebben. Tussen gewone stilte, en de stilte na de laatste regel van een gedicht over de stilteDe hoogste wereldbeschouwing is die van de humor; geen mensengeest komt daar boven uit. Alle genieën hebben humorDe satire wrokt, de humor troost; de satire stort gal, de humor tranen; de satire vloekt, de humor bidtWat ertoe doet in het leven is niet wat er je overkomt, maar wat je je herinnert en hoe je het herinnertMen vergeet de afkomst van een parvenu als hij zich die herinnert; men herinnert zich zijn afkomst, als hij haar vergeet