Huurtroepen en hulptroepen zijn nutteloos en gevaarlijk. Als iemand zijn macht op huurtroepen baseert, zal hij zich nooit sterk en veilig kunnen voelen


huurtroepen-hulptroepen-zijn-nutteloos-gevaarlijk-als-iemand-zijn-macht-op-huurtroepen-baseert-zal-hij-zich-nooit-sterk-veilig-kunnen-voelen
machiavellihuurtroepenhulptroepenzijnnutteloosgevaarlijkalsiemandmachtophuurtroepenbaseertzalhijzichnooitsterkveiligkunnenvoelenhuurtroepen enen hulptroepenhulptroepen zijnzijn nutteloosnutteloos enen gevaarlijkals iemandzijn machtmacht opop huurtroepenhuurtroepen baseertzal hijhij zichzich nooitnooit sterksterk enen veiligveilig kunnenkunnen voelenhuurtroepen en hulptroepenen hulptroepen zijnhulptroepen zijn nuttelooszijn nutteloos ennutteloos en gevaarlijkals iemand zijniemand zijn machtzijn macht opmacht op huurtroepenop huurtroepen baseertzal hij zichhij zich nooitzich nooit sterknooit sterk ensterk en veiligen veilig kunnenveilig kunnen voelen

Voor de heerser is het noodzakelijk dat de grondslagen waarop hij zijn macht baseert goed zijn. Anders komt hij zeker ten val -Machiavelli
voor-de-heerser-is-het-noodzakelijk-dat-de-grondslagen-waarop-hij-zijn-macht-baseert-goed-zijn-anders-komt-hij-zeker-ten-val
Als iemand vol vertrouwen in de richting van zijn dromen gaat, en het leven durft te leven dat hij zich heeft voorstelt, zal hij een succes hebben dat hij nooit had verwacht -Henry David Thoreau
als-iemand-vol-vertrouwen-in-de-richting-van-zijn-dromen-gaat-het-leven-durft-te-leven-dat-hij-zich-heeft-voorstelt-zal-hij-een-succes-hebben-dat-hij
Vader en zoon zijn natuurlijke vijanden en beiden voelen er zich wel bij en ook wel zo veilig als ze dat zo houden -John Steinbeck
vader-zoon-zijn-natuurlijke-vijanden-beiden-voelen-er-zich-wel-bij-ook-wel-zo-veilig-als-ze-dat-zo-houden
Een man zijn huis is zijn kasteel- want waar zal hij veilig zijn als niet in zijn huis? -Edward Coke
een-man-zijn-huis-is-zijn-kasteel-want-waar-zal-hij-veilig-zijn-als-niet-in-zijn-huis
De geestelijke taak die iedereen zichzelf kan en moet opleggen, is niet zich veilig te voelen, maar juist bestand te zijn tegen onveiligheid -Erich Fromm
de-geestelijke-taak-die-iedereen-zichzelf-kan-moet-opleggen-is-niet-zich-veilig-te-voelen-maar-juist-bestand-te-zijn-tegen-onveiligheid