Ieder bemind voorwerp is het middelpunt van een paradijs


ieder-bemind-voorwerp-is-het-middelpunt-van-een-paradijs
novalisiederbemindvoorwerpishetmiddelpuntvaneenparadijsieder bemindbemind voorwerpvoorwerp isis hethet middelpuntmiddelpunt vanvan eeneen paradijsieder bemind voorwerpbemind voorwerp isvoorwerp is hetis het middelpunthet middelpunt vanmiddelpunt van eenvan een paradijsieder bemind voorwerp isbemind voorwerp is hetvoorwerp is het middelpuntis het middelpunt vanhet middelpunt van eenmiddelpunt van een paradijsieder bemind voorwerp is hetbemind voorwerp is het middelpuntvoorwerp is het middelpunt vanis het middelpunt van eenhet middelpunt van een paradijs

Zelfs het paradijs was geen paradijs geweest zonder de verboden appel -Peter Sirius
zelfs-het-paradijs-was-geen-paradijs-geweest-zonder-de-verboden-appel
Niemand heeft ooit iemand bemind op de manier waarop iedereen graag bemind zou worden -Mignon McLaughlin
niemand-heeft-ooit-iemand-bemind-op-de-manier-waarop-iedereen-graag-bemind-zou-worden
De aard van God is een cirkel waarvan het middelpunt overal en de omtrek nergens is -Empedocles
de-aard-van-god-is-een-cirkel-waarvan-het-middelpunt-overal-de-omtrek-nergens-is
Een utopist ziet het paradijs, een realist het paradijs plus slang -Hellmut Walters
een-utopist-ziet-het-paradijs-een-realist-het-paradijs-plus-slang