Ieder kinderhart is een stukje paradijs


ieder-kinderhart-is-een-stukje-paradijs
fliegende blätteriederkinderhartiseenstukjeparadijsieder kinderhartkinderhart isis eeneen stukjestukje paradijsieder kinderhart iskinderhart is eenis een stukjeeen stukje paradijsieder kinderhart is eenkinderhart is een stukjeis een stukje paradijsieder kinderhart is een stukjekinderhart is een stukje paradijs

Om de eigen geschiedenis acceptabel te maken, voegt ieder er een stukje legende aan toe -Marcel Jouhandeau
om-de-eigen-geschiedenis-acceptabel-te-maken-voegt-ieder-er-een-stukje-legende-aan-toe
Ieder bemind voorwerp is het middelpunt van een paradijs -Novalis
ieder-bemind-voorwerp-is-het-middelpunt-van-een-paradijs
Zelfs het paradijs was geen paradijs geweest zonder de verboden appel -Peter Sirius
zelfs-het-paradijs-was-geen-paradijs-geweest-zonder-de-verboden-appel
Een groot man is iemand die zijn kinderhart bewaard heeft -Mencius
een-groot-man-is-iemand-die-zijn-kinderhart-bewaard-heeft
Gezegend hij die een kinderhart voor wanhoop heeft behoed -Georges Bernanos
gezegend-hij-die-een-kinderhart-voor-wanhoop-heeft-behoed
Een utopist ziet het paradijs, een realist het paradijs plus slang -Hellmut Walters
een-utopist-ziet-het-paradijs-een-realist-het-paradijs-plus-slang