Iedere baby die ter wereld komt is mooier dan de vorige


iedere-baby-die-ter-wereld-komt-is-mooier-dan-de-vorige
charles dickensiederebabydieterwereldkomtismooierdandevorigeiedere babybaby diedie terter wereldwereld komtkomt isis mooiermooier dandan dede vorigeiedere baby diebaby die terdie ter wereldter wereld komtwereld komt iskomt is mooieris mooier danmooier dan dedan de vorigeiedere baby die terbaby die ter werelddie ter wereld komtter wereld komt iswereld komt is mooierkomt is mooier danis mooier dan demooier dan de vorigeiedere baby die ter wereldbaby die ter wereld komtdie ter wereld komt ister wereld komt is mooierwereld komt is mooier dankomt is mooier dan deis mooier dan de vorige

Ergens ter wereld moet er een hand zijn, een hand die streelt door je haar. Ergens ter wereld twee troostende ogen. Ergens ter wereld maar waar?Jeugd komt niet ter wereld, ze is voortdurend van deze wereldAch, waar ter wereld zijn groter dwaasheden geschied dan bij de medelijdenden? En wat ter wereld stichtte meer leed dan de dwaasheden der medelijdenden?Niemand komt zonder gebreken ter wereld; hij is de beste, die door de minste gedrukt wordtIedere waarheid komt eerst als dwaalleer in de wereld, want de wereld is altijd van gisterenJe kiest al niet wanneer je ter wereld komt; mag je dan alsjeblieft zelf bepalen wanneer je het genoeg vind