Iedere mens is de afstammeling van iedere koning en iedere slaaf


iedere-mens-is-de-afstammeling-van-iedere-koning-iedere-slaaf
kahlil gibraniederemensisdeafstammelingvaniederekoningslaafiedere mensmens isis dede afstammelingafstammeling vanvan iedereiedere koningkoning enen iedereiedere slaafiedere mens ismens is deis de afstammelingde afstammeling vanafstammeling van iederevan iedere koningiedere koning enkoning en iedereen iedere slaafiedere mens is demens is de afstammelingis de afstammeling vande afstammeling van iedereafstammeling van iedere koningvan iedere koning eniedere koning en iederekoning en iedere slaafiedere mens is de afstammelingmens is de afstammeling vanis de afstammeling van iederede afstammeling van iedere koningafstammeling van iedere koning envan iedere koning en iedereiedere koning en iedere slaaf

Zoals niet iedere wijn verzuurt door ouderdom, zo ook niet iedere leeftijdHet geheim van ons huwelijk? Tweemaal per week nemen we de tijd om te gaan dineren: kaarslicht, een etentje zachte muziek en een dansje daarna. Zij gaat iedere dinsdag, ik iedere vrijdagIedere vorm van psychologische afhankelijkheid en iedere vlucht, hetzij door drank hetzij door drugs, in de hoop daarmee de geest sensitiever te maken, versuft en verwringt hemToen iedere stad een basiliek had liet de kerk het afweten. Nu iedere stad een schouwburg heeft, laat het toneel het afwetenIedere verzoeking maakt de mens schonerIedere verandering maakt een gelukkig mens bang