Iedereen wil naar de hemel gaan, maar niemand wil dood gaan


iedereen-wil-naar-de-hemel-gaan-maar-niemand-wil-dood-gaan
louis van gaaliedereenwilnaardehemelgaanmaarniemanddoodgaaniedereen wilwil naarnaar dede hemelhemel gaanmaar niemandwil dooddood gaaniedereen wil naarwil naar denaar de hemelde hemel gaanmaar niemand wilniemand wil doodwil dood gaaniedereen wil naar dewil naar de hemelnaar de hemel gaanmaar niemand wil doodniemand wil dood gaaniedereen wil naar de hemelwil naar de hemel gaanmaar niemand wil dood gaan

Het grootste deel van mijn leven vertrouwde ik mensen niet die niet bang voor de dood waren, want zeker als je ouder wordt ben je er meer en meer mee bezig. Ik denk dat als we zouden kunnen kiezen, niemand dood wil gaan. Daarom zou je aan kunnen nemen dat iedereen het eeuwige leven wil hebben, wat gezien de huidige ontwikkelingen in de medische wetenschap haast mogelijk begint te lijken. Maar de vraag is niet of jij zelf het eeuwige leven wil hebben, het is meer of je het eeuwige leven wil hebben ten koste van je kinderen. Bovendien zouden we grote ecologische problemen krijgen als iedereen ineens zou blijven levenIk wil niet naar de hemel gaan. Geen van mijn vrienden zijn daarIedereen wil lang leven, maar niemand wil oud wordenIedereen wil oud worden maar niemand wil oud zijnWie het dichten wil verstaan, Moet naar het land der dichtkunst gaan, Wie de dichter wil betrappen,  Moet naar 't land des dichters stappenWie wil leren bidden moet naar zee gaan