Iemand met een hart van ijzer, gemaakt uit een stuk rots


iemand-met-een-hart-van-ijzer-gemaakt-uit-een-stuk-rots
aeschylusiemandmeteenhartvanijzergemaaktuitstukrotsmet eeneen harthart vanvan ijzergemaakt uituit eeneen stukstuk rotsiemand met eenmet een harteen hart vanhart van ijzergemaakt uit eenuit een stukeen stuk rotsiemand met een hartmet een hart vaneen hart van ijzergemaakt uit een stukuit een stuk rotsiemand met een hart vanmet een hart van ijzergemaakt uit een stuk rots

Menigeen heeft een hart van ijzer, maar daarin een plekje dat zo week is als wasEen thriller is rotzooi wanneer bij het begin van het stuk iemand opmerkt dat het dichtstbijzijnde huis zich op vier kilometer bevindt. Een toneelstuk is slecht wanneer op een gegeven moment iemand iets in een lade legt met een steelse blik. Ieder vertaald Hongaars toneelstuk waarin de heldin Gravin Katinka heet, is waardeloosDe misantropie is gemaakt uit de tranen, die op de bodem van het hart zijn geblevenHet hart van de mens is gemaakt om tegenstrijdigheden met elkaar te verzoenenEen van de vreemdste dingen in deze wereld is, dat ofschoon we het allemaal met elkaar oneens zijn, we het toch stuk voor stuk altijd bij het rechte eind hebbenDe wetenschap wordt niet alleen met de geest gemaakt, maar ook met het hart