IJdel is de strijd over zaken van gevoel


ijdel-is-de-strijd-over-zaken-van-gevoel
carel vosmaerijdelisdestrijdoverzakenvangevoelijdel isis dede strijdstrijd overover zakenzaken vanvan gevoelijdel is deis de strijdde strijd overstrijd over zakenover zaken vanzaken van gevoelijdel is de strijdis de strijd overde strijd over zakenstrijd over zaken vanover zaken van gevoelijdel is de strijd overis de strijd over zakende strijd over zaken vanstrijd over zaken van gevoel

Daer niet gewonnen word, is 't ijdel dat men strijdSpot met `heilige' zaken bewijst niets tegen die zaken, maar wekt de tragen op en geeft de vreesachtigen moed tot nadenken over de vraag of die zaken wel heilig zijnDe strijd van het leven is altijd een strijd tegen zichzelveOnjuistheid van uitdrukking baart strijd. Wie dus strijd wil ontgaan, moet zich toeleggen op juistheid?Ieder ijdel zwijgen zal ons evenzeer aangerekend worden als ieder ijdel woordHet is een dwaling te menen dat de vrouw ijdel is. Alleen mannen zijn ijdel. De vrouw wenst slechts het voorwerp van deze ijdelheid te zijn