Ik accepteer chaos, ik weet niet zeker of hij me accepteert


ik-accepteer-chaos-ik-weet-niet-zeker-of-hij-me-accepteert
bob dylanikaccepteerchaosikweetnietzekerofhijmeaccepteertik accepteeraccepteer chaosik weetweet nietniet zekerhij meme accepteertik accepteer chaosik weet nietweet niet zekerzeker of hijhij me accepteertik weet niet zekerniet zeker of hijzeker of hij meweet niet zeker of hijniet zeker of hij mezeker of hij me accepteert

De tragedie van de wereld is dat niemand weet wat hij niet weet, en hoe minder een mens weet, hoe meer hij ervan overtuigd is dat hij alles weetHet leven is net een ballonvaart: je weet zeker dat je straks moet landen maar je weet tot het laatste moment niet waar en hoeHij die niets weet en weet dat hij niets weet, weet meer dan hij die niets weet en niet weet dat hij niets weetNiet wat je niet weet, brengt je in moeilijkheden; maar dat, waar je zeker van bent, en anders is dan je denktNiet hij is wijs, die veel weet, maar hij, die nuttige dingen weetAls de zaal niet uitverkocht is weet je tenminste zeker dat de leuke mensen niet buiten moesten blijven. Die zijn in alle geval binnen