Ik ben de vijand die je doodde, mijn vriend


ik-ben-de-vijand-die-doodde-mijn-vriend
wilfred owenikbendevijanddiedooddemijnvriendik benben dede vijanddie jeje dooddemijn vriendik ben deben de vijandde vijand dievijand die jedie je dooddeik ben de vijandben de vijand diede vijand die jevijand die je dooddeik ben de vijand dieben de vijand die jede vijand die je doodde

Degene die mij overlaadt met complimenten, is mijn vijand; degene die mij op mijn fouten wijst, mijn vriendPlato is mijn vriend, Aristoteles is mijn vriend, maar mijn grootste vriend is de waarheidIk ben gewonnen uit zulk een vrije liefde, die mijn vriend Homerus zo vaak beschrijftMijn vriend toont mij wat ik kan; Mijn vijand leert mij wat ik moetJullie in Vlaanderen hebben zo van die gezellige wijsheden langs de straat staan: `De drank is uw vijand` en dan honderd meter verder op de pastorij: `Maak van uw vijand uw vriend`Mijn naam is Dood: uw laatste goede vriend ben ik