Ik ben een egoïst, daar dan, u mag het wel weten


ik-ben-een-egoïst-daar-dan-u-mag-het-wel-weten
arthur van schendelikbeneenegoïstdaardanmaghetwelwetenik benben eeneen egoïstdaar danu magmag hethet welwel wetenik ben eenben een egoïstu mag hetmag het welhet wel wetenik ben een egoïstu mag het welmag het wel wetenu mag het wel weten

Ik ben blij dat ik geen man ben, daar ik dan een vrouw zou moeten trouwenHet mag bezwaarlijk wezen niet in een hiernamaals te geloven, maar toch, ik zou bij God niet weten wie ik daar terug zou willen zienEr zijn mensen die niet weten wat ze doen, maar daar wel volstrekt in gelovenDe egoïst heeft zelden zin voor humor, daar hij geen afstand van zichzelf kan nemenDaar men niet zo universeel kan zijn dat men alles weet wat van alles te weten is, moet men weinig weten van alles. Want het is veel mooier iets van alles te weten dan alles van een enkel dingU mag dan wel langer zijn maar u bent niet zo groot als ik