Ik ben niet intelligent genoeg om depressief te zijn. Ik begrijp dat soort problemen niet


ik-ben-niet-intelligent-genoeg-om-depressief-te-zijn-ik-begrijp-dat-soort-problemen-niet
wiet van broeckhovenikbennietintelligentgenoegomdepressieftezijnbegrijpdatsoortproblemenik benben nietniet intelligentintelligent genoeggenoeg omom depressiefdepressief tete zijnik begrijpbegrijp datdat soortsoort problemenproblemen nietik ben nietben niet intelligentniet intelligent genoegintelligent genoeg omgenoeg om depressiefom depressief tedepressief te zijnik begrijp datbegrijp dat soortdat soort problemensoort problemen nietik ben niet intelligentben niet intelligent genoegniet intelligent genoeg omintelligent genoeg om depressiefgenoeg om depressief teom depressief te zijnik begrijp dat soortbegrijp dat soort problemendat soort problemen nietik ben niet intelligent genoegben niet intelligent genoeg omniet intelligent genoeg om depressiefintelligent genoeg om depressief tegenoeg om depressief te zijnik begrijp dat soort problemenbegrijp dat soort problemen niet

Het is niet genoeg om intelligent te zijn, men moet op een intelligente wijze intelligent zijnIk ben niet slordig. Alleen maar zo dat er voor mijn soort van ordelijkheid nooit genoeg plaats isIk heb geen advies voor jonge acteurs, wel voor jonge actrices en dat is: blijf vechten. Als je lang genoeg vecht, zul je nooit in de problemen komen en als je nooit in de problemen komt, ben je geen goede actriceIk ben weer zeer depressief. Gisteren werd ik bijna doodgereden door een autobus. Ik zag mijn hele leven aan mij voorbijflitsen, maar het vreemde was dat ik er niet in voorkwamEen schrijver is iemand die niet intelligent genoeg is om met schrijven te kunnen stoppenEen vrouw die denkt dat ze intelligent is, vraagt dezelfde rechten als de man. Een vrouw die intelligent is, doet dat niet