Ik geef de voorkeur aan hen, die hun ondeugden beminnelijk maken boven hen, die de deugd verlagen


ik-geef-de-voorkeur-aan-hen-die-hun-ondeugden-beminnelijk-maken-boven-hen-die-de-deugd-verlagen
joseph joubertikgeefdevoorkeuraanhendiehunondeugdenbeminnelijkmakenbovendeugdverlagenik geefgeef dede voorkeurvoorkeur aanaan hendie hunhun ondeugdenondeugden beminnelijkbeminnelijk makenmaken bovenboven hendie dede deugddeugd verlagenik geef degeef de voorkeurde voorkeur aanvoorkeur aan hendie hun ondeugdenhun ondeugden beminnelijkondeugden beminnelijk makenbeminnelijk maken bovenmaken boven hendie de deugdde deugd verlagenik geef de voorkeurgeef de voorkeur aande voorkeur aan hendie hun ondeugden beminnelijkhun ondeugden beminnelijk makenondeugden beminnelijk maken bovenbeminnelijk maken boven hendie de deugd verlagenik geef de voorkeur aangeef de voorkeur aan hendie hun ondeugden beminnelijk makenhun ondeugden beminnelijk maken bovenondeugden beminnelijk maken boven hen

Ik verkies hen, die hun ondeugden beminnelijk maken, boven hen, die de deugd verlagen -Joseph Joubert
ik-verkies-hen-die-hun-ondeugden-beminnelijk-maken-boven-hen-die-de-deugd-verlagen
Voorwaar, ik mag hen niet, de barmhartigen, die zalig zijn in hun medelijden; al te zeer ontbreekt het hen aan schaamte -Friedrich Nietzsche
voorwaar-ik-mag-hen-niet-de-barmhartigen-die-zalig-zijn-in-hun-medelijden-al-te-zeer-ontbreekt-het-hen-aan-schaamte
Edelmoedigen offeren aan hen, die hun van dienst geweest zijn, zelfzuchtigen slechts aan hen die hun van dienst zullen zijn -Comtesse Diane de Beausacq
edelmoedigen-offeren-aan-hen-die-hun-van-dienst-geweest-zijn-zelfzuchtigen-slechts-aan-hen-die-hun-van-dienst-zullen-zijn
Men veracht niet allen, die ondeugden bezitten, maar veracht wel hen, die geen enkele deugd bezitten -Francois de la Rochefoucauld
men-veracht-niet-allen-die-ondeugden-bezitten-maar-veracht-wel-hen-die-geen-enkele-deugd-bezitten
Weinig mensen zijn wijs genoeg om blaam, die hun nuttig is, te verkiezen boven de lof die hen bedriegt -Francois de la Rochefoucauld
weinig-mensen-zijn-wijs-genoeg-om-blaam-die-hun-nuttig-is-te-verkiezen-boven-de-lof-die-hen-bedriegt
Het lot geeft graag pantoffels aan hen, die houten benen hebben en handschoenen aan hen, die geen handen bezitten -Théophile Gautier
het-lot-geeft-graag-pantoffels-aan-hen-die-houten-benen-hebben-handschoenen-aan-hen-die-geen-handen-bezitten