Ik geloof alleen de statistieken die ik zelf vervalst heb


ik-geloof-alleen-de-statistieken-die-ik-zelf-vervalst-heb
winston churchillikgeloofalleendestatistiekendieikzelfvervalsthebik geloofgeloof alleenalleen dede statistiekenstatistieken diedie ikik zelfzelf vervalstvervalst hebik geloof alleengeloof alleen dealleen de statistiekende statistieken diestatistieken die ikdie ik zelfik zelf vervalstzelf vervalst hebik geloof alleen degeloof alleen de statistiekenalleen de statistieken diede statistieken die ikstatistieken die ik zelfdie ik zelf vervalstik zelf vervalst hebik geloof alleen de statistiekengeloof alleen de statistieken diealleen de statistieken die ikde statistieken die ik zelfstatistieken die ik zelf vervalstdie ik zelf vervalst heb

Je kunt slechts die statistieken vertrouwen, die je zelf gemanipuleerd hebtIk heb in veel opzichten eerbied voor Jezus, maar volstrekt niet voor 't zogenaamde christendom. Er zijn door Jezus dingen gezegd, die ik geloof  -- schoon ik ze niet geloof omdat hij 't zeide, maar in 't christendom zelf geloof ik niet. Ik ontken 't bestaan van dat christendom. Ik heb 't nooit ontmoet, nooit waargenomen, en ben overtuigd dat Jezus, op aarde terugkomende, heel verwonderd wezen zou te horen dat men zich naar hem noemdeIk heb in veel opzichten eerbied voor Jezus, maar volstrekt niet voor 't zogenaamd Christendom. Er zijn door Jezus dingen gezegd, die ik geloof - schoon ik ze niet geloof omdat hij 't zeide -maar in 't christendom-zelf geloof ik niet. Ik ontken 't bestaan van dat christendomIk geloof alleen wat ik niet met mijn eigen ogen gezien hebAlleen wanneer ik een muur om mezelf heen gebouwd heb en jij een muur om jou zelf, wat weerstanden doet ontstaan, alleen dan begint de hele ellendeDe geschiedenis wordt het meest door hen vervalst die haar maken