Ik geloof niet aan bovennatuurkunde, voor men mij goed verklaart wat benedennatuurkunde is


ik-geloof-niet-aan-bovennatuurkunde-voor-men-mij-goed-verklaart-wat-benedennatuurkunde-is
multatuliikgeloofnietaanbovennatuurkundevoormenmijgoedverklaartwatbenedennatuurkundeisik geloofgeloof nietniet aanaan bovennatuurkundemen mijmij goedgoed verklaartverklaart watwat benedennatuurkundebenedennatuurkunde isik geloof nietgeloof niet aanniet aan bovennatuurkundevoor men mijmen mij goedmij goed verklaartgoed verklaart watverklaart wat benedennatuurkundewat benedennatuurkunde isik geloof niet aangeloof niet aan bovennatuurkundevoor men mij goedmen mij goed verklaartmij goed verklaart watgoed verklaart wat benedennatuurkundeverklaart wat benedennatuurkunde isik geloof niet aan bovennatuurkundevoor men mij goed verklaartmen mij goed verklaart watmij goed verklaart wat benedennatuurkundegoed verklaart wat benedennatuurkunde is

De Godsdienst helpt mij niet. Het geloof dat anderen hechten aan het ongeziene, hecht ik aan wat je kan aanraken en bekijken -Oscar Wilde
de-godsdienst-helpt-mij-niet-het-geloof-dat-anderen-hechten-aan-het-ongeziene-hecht-ik-aan-wat-kan-aanraken-bekijken
Als zwemmen goed is voor de lijn, hoe verklaart u dan de walvis? -Wiet van Broeckhoven
als-zwemmen-goed-is-voor-de-lijn-hoe-verklaart-u-dan-de-walvis
Bij verstandige mensen het geloof te wekken dat men is wat men niet is, is meestal moeilijker dan werkelijk te worden, wat men wil schijnen -G. C. Lichtenberg
bij-verstandige-mensen-het-geloof-te-wekken-dat-men-is-wat-men-niet-is-is-meestal-moeilijker-dan-werkelijk-te-worden-wat-men-wil-schijnen
Jouw jijheid, lieve tedere, is zo in mij verhout dat al wat aan jou kenbaar is mij in mij overleeft -Leo Vroman
jouw-jijheid-lieve-tedere-is-zo-in-mij-verhout-dat-al-wat-aan-jou-kenbaar-is-mij-in-mij-overleeft
Men moet niet zien, wat voor goed een vriend ons doet, doch alleen letten op het verlangen dat hij heeft om ons goed te doen -Marquise de Sablé
men-moet-niet-zien-wat-voor-goed-een-vriend-ons-doet-doch-alleen-letten-op-het-verlangen-dat-hij-heeft-om-ons-goed-te-doen