Ik haat de wezens, die heren zijn en geen mannen


ik-haat-de-wezens-die-heren-zijn-geen-mannen
carel vosmaerikhaatdewezensdieherenzijngeenmannenik haathaat dede wezensdie herenheren zijnzijn enen geengeen mannenik haat dehaat de wezensdie heren zijnheren zijn enzijn en geenen geen mannenik haat de wezensdie heren zijn enheren zijn en geenzijn en geen mannendie heren zijn en geenheren zijn en geen mannen

Kat: een miniatuurleeuw die van muizen houdt, honden haat en menselijke wezens met een neerbuigende welwillendheid bejegent -Oliver Herford
kat-een-miniatuurleeuw-die-van-muizen-houdt-honden-haat-menselijke-wezens-met-een-neerbuigende-welwillendheid-bejegent
Wij zijn geen menselijke wezens die het spirituele ervaren. Wij zijn spirituele wezens die het menselijke ervaren -Pierre Teilhard de Chardin
wij-zijn-geen-menselijke-wezens-die-het-spirituele-ervaren-wij-zijn-spirituele-wezens-die-het-menselijke-ervaren
De waarde van liefde zal altijd sterker zijn dan de waarde van haat... Elk land of groep landen die haat toepast zal uiteindelijk verscheurd worden door haat -Franklin D. Roosevelt
de-waarde-van-liefde-zal-altijd-sterker-zijn-dan-de-waarde-van-haat-elk-land-of-groep-landen-die-haat-toepast-zal-uiteindelijk-verscheurd-worden
Als ik mannen prefereer komt dat niet omdat zij mannen zijn, maar omdat het geen vrouwen zijn -Christina van Zweden
als-ik-mannen-prefereer-komt-dat-niet-omdat-zij-mannen-zijn-maar-omdat-het-geen-vrouwen-zijn
Politiek is geen wetenschap, zoals veel heren professoren zich verbeelden, maar een kunst -Otto von Bismarck
politiek-is-geen-wetenschap-zoals-veel-heren-professoren-zich-verbeelden-maar-een-kunst
Het volk heeft geen verstand en de hoge heren geen hart... Als ik moet kiezen, zou ik zonder aarzeling bij het volk willen horen. -Jean de la Bruyère
het-volk-heeft-geen-verstand-de-hoge-heren-geen-hart-als-ik-moet-kiezen-zou-ik-zonder-aarzeling-bij-het-volk-willen-horen