Ik haat het huishoudelijk werk. Je maakt bedden op en doet de afwas en 3 maanden later kun je opnieuw beginnen


ik-haat-het-huishoudelijk-werk-je-maakt-bedden-op-doet-de-afwas-3-maanden-later-kun-opnieuw-beginnen
wiet van broeckhovenikhaathethuishoudelijkwerkmaaktbeddenopdoetdeafwas3maandenlaterkunopnieuwbeginnenik haathaat hethet huishoudelijkhuishoudelijk werkje maaktmaakt beddenbedden opop enen doetdoet dede afwasafwas enen 3maanden laterlater kunkun jeje opnieuwopnieuw beginnenik haat hethaat het huishoudelijkhet huishoudelijk werkje maakt beddenmaakt bedden opbedden op enop en doeten doet dedoet de afwasde afwas en3 maanden latermaanden later kunlater kun jekun je opnieuwje opnieuw beginnenik haat het huishoudelijkhaat het huishoudelijk werkje maakt bedden opmaakt bedden op enbedden op en doetop en doet deen doet de afwasdoet de afwas ende afwas en 3afwas en 3 maandenen 3 maanden later3 maanden later kunmaanden later kun jelater kun je opnieuwkun je opnieuw beginnenik haat het huishoudelijk werkje maakt bedden op enmaakt bedden op en doetbedden op en doet deop en doet de afwasen doet de afwas endoet de afwas en 3de afwas en 3 maandenafwas en 3 maanden lateren 3 maanden later kun3 maanden later kun jemaanden later kun je opnieuwlater kun je opnieuw beginnen

Ik haat huishoudelijk werk! Je maakt de bedden op, doet de afwas en zes maanden later kun je weer overnieuw beginnen -Joan Rivers
ik-haat-huishoudelijk-werk-je-maakt-de-bedden-op-doet-de-afwas-zes-maanden-later-kun-weer-overnieuw-beginnen
Een man denkt dat hij huishoudelijk werk heeft verricht als hij de toiletbril naar beneden doet -Jasmine Birtles
een-man-denkt-dat-hij-huishoudelijk-werk-heeft-verricht-als-hij-de-toiletbril-naar-beneden-doet
De ochtend neemt één derde van uw werk over; hij maakt de weg korter en doet het werk berer opschieten -Hesiodos
de-ochtend-neemt-één-derde-van-uw-werk-over-hij-maakt-de-weg-korter-doet-het-werk-berer-opschieten
Huishoudelijk werk is alsof je vast zit in een draaideur -Marcelene Cox
huishoudelijk-werk-is-alsof-vast-zit-in-een-draaideur
Het laatste, wat men vindt, als men een werk doet, is dat men te weten komt, waarmee men had moeten beginnen -Blaise Pascal
het-laatste-wat-men-vindt-als-men-een-werk-doet-is-dat-men-te-weten-komt-waarmee-men-had-moeten-beginnen
De beste tijd om een ??boek te plannen is, terwijl je de afwas doet -Agatha Christie
de-beste-tijd-om-een-boek-te-plannen-is-terwijl-de-afwas-doet