Ik haat huishoudelijk werk! Je maakt de bedden op, doet de afwas en zes maanden later kun je weer overnieuw beginnen


ik-haat-huishoudelijk-werk-je-maakt-de-bedden-op-doet-de-afwas-zes-maanden-later-kun-weer-overnieuw-beginnen
joan riversikhaathuishoudelijkwerkmaaktdebeddenopdoetafwaszesmaandenlaterkunweerovernieuwbeginnenik haathaat huishoudelijkhuishoudelijk werkje maaktmaakt dede beddenbedden opdoet dede afwasafwas enen zeszes maandenmaanden laterlater kunkun jeje weerweer overnieuwovernieuw beginnenik haat huishoudelijkhaat huishoudelijk werkje maakt demaakt de beddende bedden opdoet de afwasde afwas enafwas en zesen zes maandenzes maanden latermaanden later kunlater kun jekun je weerje weer overnieuwweer overnieuw beginnenik haat huishoudelijk werkje maakt de beddenmaakt de bedden opdoet de afwas ende afwas en zesafwas en zes maandenen zes maanden laterzes maanden later kunmaanden later kun jelater kun je weerkun je weer overnieuwje weer overnieuw beginnenje maakt de bedden opdoet de afwas en zesde afwas en zes maandenafwas en zes maanden lateren zes maanden later kunzes maanden later kun jemaanden later kun je weerlater kun je weer overnieuwkun je weer overnieuw beginnen

Ik haat het huishoudelijk werk. Je maakt bedden op en doet de afwas en 3 maanden later kun je opnieuw beginnen -Wiet van Broeckhoven
ik-haat-het-huishoudelijk-werk-je-maakt-bedden-op-doet-de-afwas-3-maanden-later-kun-opnieuw-beginnen
Een man denkt dat hij huishoudelijk werk heeft verricht als hij de toiletbril naar beneden doet -Jasmine Birtles
een-man-denkt-dat-hij-huishoudelijk-werk-heeft-verricht-als-hij-de-toiletbril-naar-beneden-doet
De ochtend neemt één derde van uw werk over; hij maakt de weg korter en doet het werk berer opschieten -Hesiodos
de-ochtend-neemt-één-derde-van-uw-werk-over-hij-maakt-de-weg-korter-doet-het-werk-berer-opschieten
Alleen onder de zes maanden hebben mensen gelijk -Simon Carmiggelt
alleen-onder-de-zes-maanden-hebben-mensen-gelijk
Na ons veertigste jaar is het alsof de jaren maar zes maanden hebben -Aurelien Scholl
na-ons-veertigste-jaar-is-het-alsof-de-jaren-maar-zes-maanden-hebben
Huishoudelijk werk is alsof je vast zit in een draaideur -Marcelene Cox
huishoudelijk-werk-is-alsof-vast-zit-in-een-draaideur