Ik had een slechte opvoeding. Ik zat in een school voor emotioneel gestoorde leraars


ik-had-een-slechte-opvoeding-ik-zat-in-een-school-voor-emotioneel-gestoorde-leraars
woody allenikhadeenslechteopvoedingzatinschoolvooremotioneelgestoordeleraarsik hadhad eeneen slechteslechte opvoedingik zatzat inin eeneen schoolschool vooremotioneel gestoordegestoorde leraarsik had eenhad een slechteeen slechte opvoedingik zat inzat in eenin een schooleen school voorschool voor emotioneelvoor emotioneel gestoordeemotioneel gestoorde leraarsik had een slechtehad een slechte opvoedingik zat in eenzat in een schoolin een school vooreen school voor emotioneelschool voor emotioneel gestoordevoor emotioneel gestoorde leraarsik had een slechte opvoedingik zat in een schoolzat in een school voorin een school voor emotioneeleen school voor emotioneel gestoordeschool voor emotioneel gestoorde leraars

Ik had een verschrikkelijke opleiding. Ik ging naar een school voor emotioneel gestoorde leraren -Woody Allen
ik-had-een-verschrikkelijke-opleiding-ik-ging-naar-een-school-voor-emotioneel-gestoorde-leraren
Een opvoeding ontberen is niet slecht; een slechte opvoeding ontvangen is wat wij moeten vrezen -John Ruskin
een-opvoeding-ontberen-is-niet-slecht-een-slechte-opvoeding-ontvangen-is-wat-wij-moeten-vrezen
Welke wet schrijft voor, uw kinderen naar school te zenden, en hun opvoeding uit te besteden tegen kwartaalhuur? Dat doen de Zeden -Multatuli
welke-wet-schrijft-voor-uw-kinderen-naar-school-te-zenden-hun-opvoeding-uit-te-besteden-tegen-kwartaalhuur-dat-doen-de-zeden
Slechte leraars nemen het kinderen voortdurend kwalijk dat ze nog niet volwassen zijn -Julien de Valckenaere
slechte-leraars-nemen-het-kinderen-voortdurend-kwalijk-dat-ze-nog-niet-volwassen-zijn
De oppositie is een zeer slechte school tot regeren -Anatole France
de-oppositie-is-een-zeer-slechte-school-tot-regeren
Waarom zou de maatschappij zich enkel verantwoordelijk voelen voor de opvoeding van kinderen maar niet voor de opvoeding van volwassenen van alle leeftijden? -Erich Fromm
waarom-zou-de-maatschappij-zich-enkel-verantwoordelijk-voelen-voor-de-opvoeding-van-kinderen-maar-niet-voor-de-opvoeding-van-volwassenen-van-alle