Ik heb drie stoelen in mijn huis: een voor de eenzaamheid, een voor de vriendschap en een voor gezelschap


ik-heb-drie-stoelen-in-mijn-huis-een-voor-de-eenzaamheid-een-voor-de-vriendschap-een-voor-gezelschap
henry david thoreauikhebdriestoeleninmijnhuiseenvoordeeenzaamheidvriendschapgezelschapik hebheb driedrie stoelenstoelen inin mijnmijn huiseen voorde eenzaamheideen voorde vriendschapvriendschap enen eeneen voorik heb drieheb drie stoelendrie stoelen instoelen in mijnin mijn huiseen voor devoor de eenzaamheideen voor devoor de vriendschapde vriendschap envriendschap en eenen een vooreen voor gezelschapik heb drie stoelenheb drie stoelen indrie stoelen in mijnstoelen in mijn huiseen voor de eenzaamheideen voor de vriendschapvoor de vriendschap ende vriendschap en eenvriendschap en een vooren een voor gezelschapik heb drie stoelen inheb drie stoelen in mijndrie stoelen in mijn huiseen voor de vriendschap envoor de vriendschap en eende vriendschap en een voorvriendschap en een voor gezelschap

Mijn vader was van huis uit stinkend rijk. Ik daarentegen heb er keihard voor moeten ervenIk heb een grote tederheid en bewondering voor de aarde maar geen ziertje voor mijn eigen generatieNiets kan tot stand komen zonder eenzaamheid. Ik heb een eenzaamheid voor mijzelf gecreëerd die niemand zich kan voorstellenDe ergste eenzaamheid is wanhopig voor oprechte vriendschap zijnIk behoor tot een verloren generatie, en hervind me uitsluitend wanneer ik mijn gezelschap deel in de eenzaamheid van mijn gelijkenEen jonge huisvrouw denkt dat het huis er is voor de vrouw; langzaam moet zij leren inzien dat de vrouw er is voor het huis