Ik heb op een kalender gestaan, maar ben nog nooit op tijd geweest


ik-heb-op-een-kalender-gestaan-maar-ben-nog-nooit-op-tijd-geweest
marilyn monroeikhebopeenkalendergestaanmaarbennognooittijdgeweestik hebheb opop eeneen kalenderkalender gestaanmaar benben nognog nooitnooit opop tijdtijd geweestik heb opheb op eenop een kalendereen kalender gestaanmaar ben nogben nog nooitnog nooit opnooit op tijdop tijd geweestik heb op eenheb op een kalenderop een kalender gestaanmaar ben nog nooitben nog nooit opnog nooit op tijdnooit op tijd geweestik heb op een kalenderheb op een kalender gestaanmaar ben nog nooit opben nog nooit op tijdnog nooit op tijd geweest

Ik ben overal op de wereld geweest en ik heb nog nooit een standbeeld van een criticus gezien -Leonard Bernstein
ik-ben-overal-op-de-wereld-geweest-ik-heb-nog-nooit-een-standbeeld-van-een-criticus-gezien
Ik heb wel nagegaan en begrepen wat een heilige is, maar ik heb nooit gezegd dat ik er één ben -A. Schopenhauer
ik-heb-wel-nagegaan-begrepen-wat-een-heilige-is-maar-ik-heb-nooit-gezegd-dat-ik-er-één-ben
Ik ben driemaal getrouwd geweest en driemaal weduwe. Het is steeds hetzelfde: ik heb er nooit van kunnen genieten -J. van Remoortere
ik-ben-driemaal-getrouwd-geweest-driemaal-weduwe-het-is-steeds-hetzelfde-ik-heb-er-nooit-van-kunnen-genieten
Ik heb mijn eigen persoon nooit zo belangrijk gevonden dat ik in de verleiding ben geweest, anderen de verhalen van mijn leven te vertellen -Stefan Zweig
ik-heb-mijn-eigen-persoon-nooit-zo-belangrijk-gevonden-dat-ik-in-de-verleiding-ben-geweest-anderen-de-verhalen-van-mijn-leven-te-vertellen
Ik ben eigenlijk al een beetje te oud om nog een goed voorbeeld te geven, maar ik heb nog altijd grote bewondering voor mensen die zoiets doen -Oscar Wilde
ik-ben-eigenlijk-al-een-beetje-te-oud-om-nog-een-goed-voorbeeld-te-geven-maar-ik-heb-nog-altijd-grote-bewondering-voor-mensen-die-zoiets-doen