Ik herinner me het geluk. Het was zo groot dat het pijn deed


ik-herinner-me-het-geluk-het-was-zo-groot-dat-het-pijn-deed
connie palmenikherinnermehetgelukhetwaszogrootdatpijndeedik herinnerherinner meme hethet gelukhet waswas zozo grootgroot datdat hethet pijnpijn deedik herinner meherinner me hetme het gelukhet was zowas zo grootzo groot datgroot dat hetdat het pijnhet pijn deedik herinner me hetherinner me het gelukhet was zo grootwas zo groot datzo groot dat hetgroot dat het pijndat het pijn deedik herinner me het gelukhet was zo groot datwas zo groot dat hetzo groot dat het pijngroot dat het pijn deed

Tot mijn groot genoegen kon ik onmiddellijk antwoord geven en ik deed het ook. Ik zei dat ik het niet wist -Mark Twain
tot-mijn-groot-genoegen-kon-ik-onmiddellijk-antwoord-geven-ik-deed-het-ook-ik-zei-dat-ik-het-niet-wist
Het is een groot ongeluk dat je voor het geluk tegenwoordig zoveel geluk nodig hebt -Hans van Straten
het-is-een-groot-ongeluk-dat-voor-het-geluk-tegenwoordig-zoveel-geluk-nodig-hebt
Pijn: de gist die het geluk doet rijzen -Jan Deloof
pijn-de-gist-die-het-geluk-doet-rijzen
Herinner mij, maar niet in sombere dagen. Herinner mij in stralende zon, hoe ik was toen ik alles nog kon -Onbekend
herinner-mij-maar-niet-in-sombere-dagen-herinner-mij-in-stralende-zon-hoe-ik-was-toen-ik-alles-nog-kon
Er wordt gezegd dat het geluk ons aldoor ontvlucht. Dat klopt voor het kant en klare geluk. Maar het geluk dat wij moeten verwerven, ontsnapt ons niet -Alain
er-wordt-gezegd-dat-het-geluk-ons-aldoor-ontvlucht-dat-klopt-voor-het-kant-klare-geluk-maar-het-geluk-dat-wij-moeten-verwerven-ontsnapt-ons-niet
Verdomd! Als ik mij goed herinner, herinner ik mij er niets van -Pierre Corneille
verdomd-als-ik-mij-goed-herinner-herinner-ik-mij-er-niets-van