Ik hou zoveel van jou dat als je me ooit verlaat ik met u mee ga


ik-hou-zoveel-van-jou-dat-als-me-ooit-verlaat-ik-met-u-mee-ga
wiet van broeckhovenikhouzoveelvanjoudatalsmeooitverlaatikmetmeegaik houhou zoveelzoveel vanvan joujou datdat alsals jeje meme ooitooit verlaatverlaat ikik metmet uu meemee gaik hou zoveelhou zoveel vanzoveel van jouvan jou datjou dat alsdat als jeals je meje me ooitme ooit verlaatooit verlaat ikverlaat ik metik met umet u meeu mee gaik hou zoveel vanhou zoveel van jouzoveel van jou datvan jou dat alsjou dat als jedat als je meals je me ooitje me ooit verlaatme ooit verlaat ikooit verlaat ik metverlaat ik met uik met u meemet u mee gaik hou zoveel van jouhou zoveel van jou datzoveel van jou dat alsvan jou dat als jejou dat als je medat als je me ooitals je me ooit verlaatje me ooit verlaat ikme ooit verlaat ik metooit verlaat ik met uverlaat ik met u meeik met u mee ga

Natuurlijk hou ik van jou. Ik ben je man. Dat is mijn werkIk hou van deadlines. Ik hou van het suizend geluid dat ze maken als ze voorbij vliegenWie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars, als hij: 'ik hou van jou' tegen een ander zegtIk hou van de mensen om wat ze zijn. Met al hun vuiligheid en hun ondeugden. Ik hou van hun stemmen en van hun onrustige blik en het wanhopige gevecht dat ieder op zijn beurt voert tegen de dood en de levensangstWie zijn eigen karakter verlaat om er een aan te nemen dat hem niet toebehoort, is meestal onbekend zowel met zijn eigen karakter als met het aangenomeneJezelf, wie is dat? Je hebt zoveel lagen in je, zoveel afsplitsingen, zoveel zelven, dat je nooit weet; welke zal ik vandaag eens kiezen?