Ik kan goed met mezelf opschieten. En ik heb het heel gezellig met mezelf alleen


ik-kan-goed-met-mezelf-opschieten-en-ik-heb-het-heel-gezellig-met-mezelf-alleen
eli contentikkangoedmetmezelfopschietenikhebhetheelgezelligalleenik kankan goedgoed metmet mezelfmezelf opschietenen ikik hebheb hethet heelheel gezelliggezellig metmet mezelfmezelf alleenik kan goedkan goed metgoed met mezelfmet mezelf opschietenen ik hebik heb hetheb het heelhet heel gezelligheel gezellig metgezellig met mezelfmet mezelf alleenik kan goed metkan goed met mezelfgoed met mezelf opschietenen ik heb hetik heb het heelheb het heel gezellighet heel gezellig metheel gezellig met mezelfgezellig met mezelf alleenik kan goed met mezelfkan goed met mezelf opschietenen ik heb het heelik heb het heel gezelligheb het heel gezellig methet heel gezellig met mezelfheel gezellig met mezelf alleen

Iedere keer dat ik een gevecht met mezelf win, heb ik enorm veel medelijden met de verliezer -Anthelme Brillat Savarin
iedere-keer-dat-ik-een-gevecht-met-mezelf-win-heb-ik-enorm-veel-medelijden-met-de-verliezer
Ze zouden me niet zoveel met mezelf alleen moeten laten -Koos van Zomeren
ze-zouden-me-niet-zoveel-met-mezelf-alleen-moeten-laten
'Gy spreekt veel over uzelf...' 'Ik dank u, voor zover uw verwijt me een bewijs is, dat ik veel heb omgegaan met mezelf.' -Multatuli
'gy-spreekt-veel-over-uzelf'-'ik-dank-u-voor-zover-uw-verwijt-me-een-bewijs-is-dat-ik-veel-heb-omgegaan-met-mezelf'
Er zijn twee vormen van egoïsme. De eerste is als ik mezelf het genoegen doe om mezelf een genoegen te doen. De tweede is als ik mezelf het genoegen doe om anderen een genoegen te doen -Anthony de Mello
er-zijn-twee-vormen-van-egoïsme-de-eerste-is-als-ik-mezelf-het-genoegen-doe-om-mezelf-een-genoegen-te-doen-de-tweede-is-als-ik-mezelf-het-genoegen
Alleen wanneer ik een muur om mezelf heen gebouwd heb en jij een muur om jou zelf, wat weerstanden doet ontstaan, alleen dan begint de hele ellende -Krishnamurti
alleen-wanneer-ik-een-muur-om-mezelf-heen-gebouwd-heb-jij-een-muur-om-jou-zelf-wat-weerstanden-doet-ontstaan-alleen-dan-begint-de-hele-ellende
Wat ik in al die jaren theater het meest betreurd heb is dat ik nooit in de zaal heb kunnen zitten om mezelf bezig te zien -Ethel Barrymore
wat-ik-in-al-die-jaren-theater-het-meest-betreurd-heb-is-dat-ik-nooit-in-de-zaal-heb-kunnen-zitten-om-mezelf-bezig-te-zien