Ik kan niet blijven lieveling, de dood ontbood mij tot zijn kring


ik-kan-niet-blijven-lieveling-de-dood-ontbood-mij-tot-zijn-kring
hendrik marsmanikkannietblijvenlievelingdedoodontboodmijtotzijnkringik kankan nietniet blijvenblijven lievelingde dooddood ontboodontbood mijmij tottot zijnzijn kringik kan nietkan niet blijvenniet blijven lievelingde dood ontbooddood ontbood mijontbood mij totmij tot zijntot zijn kringik kan niet blijvenkan niet blijven lievelingde dood ontbood mijdood ontbood mij totontbood mij tot zijnmij tot zijn kringik kan niet blijven lievelingde dood ontbood mij totdood ontbood mij tot zijnontbood mij tot zijn kring

Een edel mens kan niet aan een enge kring zijn ontwikkeling te danken hebbenDood zal ik alleen voor de levenden zijn, niet voor mezelf. Ik bedoel, ik kan niet dood zijn. Dood zijn altijd anderenDe liefde tot de kleine kring van het huisgezin, waarin wij ons dagelijks bewegen, is de kiem der liefde tot land en volkMensen, die niet verder dan de oppervlakte kijken, denken dat gezondheid eigen aan het leven is, en richten verwijten tot hun gestel als ze ziek zijn. Maar ik, die weet, aan hoe uiterst fijne draden dat weefsel hangt, verwonder mij, dat we niet altijd ziek zijn; en als ik de duizenden poorten zie, die tot de dood leiden, dank ik God dat wij maar één keer kunnen stervenKen ik mijn verhouding tot mij zelf en tot de buitenwereld, dan noem ik dat waarheid. En zo kan ieder zijn eigen waarheid hebben en is het toch steeds dezelfdeZoek de dood niet. De dood zal jou vinden. Maar zoek de weg die de dood tot een vervulling maakt