Ik lijd niet, vrienden, maar ik voel een bepaalde moeilijkheid om te bestaan


ik-lijd-niet-vrienden-maar-ik-voel-een-bepaalde-moeilijkheid-om-te-bestaan
fontenelleiklijdnietvriendenmaarikvoeleenbepaaldemoeilijkheidomtebestaanik lijdlijd nietmaar ikik voelvoel eeneen bepaaldebepaalde moeilijkheidmoeilijkheid omom tete bestaanik lijd nietmaar ik voelik voel eenvoel een bepaaldeeen bepaalde moeilijkheidbepaalde moeilijkheid ommoeilijkheid om teom te bestaanmaar ik voel eenik voel een bepaaldevoel een bepaalde moeilijkheideen bepaalde moeilijkheid ombepaalde moeilijkheid om temoeilijkheid om te bestaanmaar ik voel een bepaaldeik voel een bepaalde moeilijkheidvoel een bepaalde moeilijkheid omeen bepaalde moeilijkheid om tebepaalde moeilijkheid om te bestaan

De moeilijkheid is niet achter je vrienden te staan als ze gelijk hebben, maar als ze ongelijk hebbenAls je alles goed overweegt dan zul je bemerken dat er bepaalde dingen bestaan die op deugden lijken maar die je, wanneer je je er naar richt, de ondergang brengen; terwijl er andere dingen bestaan die op ondeugden lijken maar die je, wanneer je je er naar richt, veiligheid en welzijn blijken te verschaffenNiemand kan vertellen aan wat ik lijd! Maar het is altijd zo. Zij die niet klagen ontvangen geen medelijdenVanaf een bepaalde leeftijd hebben kunstenaars veel' meer behoefte aan bewonderaars dan aan vriendenFilosoferen moet ik, maar slechts een beetje, want veel voel ik er niet voorVrienden, die in het ongeluk geen vrienden blijven, heten zo, maar zijn het niet