Ik open nooit een brief van mijn man, maar op deze stond 'vertrouwelijk'


ik-open-nooit-een-brief-van-mijn-man-maar-op-deze-stond-'vertrouwelijk'
wiet van broeckhovenikopennooiteenbriefvanmijnmanmaaropdezestond'vertrouwelijk'ik openopen nooitnooit eeneen briefbrief vanvan mijnmijn manmaar opop dezedeze stondstond 'vertrouwelijkik open nooitopen nooit eennooit een briefeen brief vanbrief van mijnvan mijn manmaar op dezeop deze stonddeze stond 'vertrouwelijkik open nooit eenopen nooit een briefnooit een brief vaneen brief van mijnbrief van mijn manmaar op deze stondop deze stond 'vertrouwelijkik open nooit een briefopen nooit een brief vannooit een brief van mijneen brief van mijn manmaar op deze stond 'vertrouwelijk

De opvoedkunde? zei Taine vertrouwelijk. Een van de grootste dwaasheden van deze tijd. Maar, voegde hij eraan toe, laten wij dat niet te hardop zeggen; er zijn zoveel mensen die ervan levenMijn vader stond erop dat ik wat betreft mijn opvoeding alle mogelijke kansen kreeg die hij zelf nooit gehad had. Hij stuurde me dus naar een meisjesschoolNoem jezelf geen eerlijk man als je nog nooit voor de keuze stondDoor zijn toedoen stond haar blouse openKwaliteit: 'Deze wasmachine is nog van mijn eerste man.'Wordt ook de hoop beschaamd, laat nooit af van te hopen! Eén deur is dichtgegaan, maar duizend staan nog open