Ik spreek beter Spaans dan welke Nederlander dan ook, maar slechter Spaans dan welke Spanjaard dan ook


ik-spreek-beter-spaans-dan-welke-nederlander-dan-ook-maar-slechter-spaans-dan-welke-spanjaard-dan-ook
johan cruijffikspreekbeterspaansdanwelkenederlanderookmaarslechterspanjaardookik spreekspreek beterbeter spaansspaans dandan welkewelke nederlandernederlander dandan ookmaar slechterslechter spaansspaans dandan welkewelke spanjaardspanjaard dandan ookik spreek beterspreek beter spaansbeter spaans danspaans dan welkedan welke nederlanderwelke nederlander dannederlander dan ookmaar slechter spaansslechter spaans danspaans dan welkedan welke spanjaardwelke spanjaard danspanjaard dan ookik spreek beter spaansspreek beter spaans danbeter spaans dan welkespaans dan welke nederlanderdan welke nederlander danwelke nederlander dan ookmaar slechter spaans danslechter spaans dan welkespaans dan welke spanjaarddan welke spanjaard danwelke spanjaard dan ookik spreek beter spaans danspreek beter spaans dan welkebeter spaans dan welke nederlanderspaans dan welke nederlander dandan welke nederlander dan ookmaar slechter spaans dan welkeslechter spaans dan welke spanjaardspaans dan welke spanjaard dandan welke spanjaard dan ook

Ik haat competitie in welke vorm dan ook. Ik win graag, maar ik kan niet verdragen dat de andere verliestAls je geen herinnering had van gisteren, totaal geen herinnering van welke vorm dan ook, zou je dan denken?Met de smart is de mens meer vertrouwt dan met de vreugde. De dichters hebben dan ook altijd beter de hel beschreven dan de hemelVele mensen zijn beter dan ze schijnen, bijna alle echter slechter dan ze zelf menenZijn de Joden goed, dan zijn ze beter, zijn ze slecht, dan zijn ze slechter dan de ChristenenGij zijt de weg van worm tot mens gegaan, en veel in u is nog worm. Eenmaal waart gij aap en ook nu nog is de mens meer aap dan welke ook