Ik verlies het schoonste recht, het recht genade te verlenen


ik-verlies-het-schoonste-recht-het-recht-genade-te-verlenen
voltaireikverlieshetschoonsterechtrechtgenadeteverlenenik verliesverlies hethet schoonsteschoonste rechthet rechtrecht genadegenade tete verlenenik verlies hetverlies het schoonstehet schoonste rechthet recht genaderecht genade tegenade te verlenenik verlies het schoonsteverlies het schoonste rechthet recht genade terecht genade te verlenenik verlies het schoonste rechthet recht genade te verlenen

Het recht is aan mijn zij, en ik verlies 't proces -Molière
het-recht-is-aan-mijn-zij-ik-verlies-'t-proces
Onbekendheid met het recht geeft meer aanleiding tot processen dan kennis van het recht -Marcus Tullius Cicero
onbekendheid-met-het-recht-geeft-meer-aanleiding-tot-processen-dan-kennis-van-het-recht
Wanneer elk zo stond op het recht als hij dat doet op zijn recht, dan waren er niet veel rechtsgeleerden nodig -P. van Vledder
wanneer-elk-zo-stond-op-het-recht-als-hij-dat-doet-op-zijn-recht-dan-waren-er-niet-veel-rechtsgeleerden-nodig
Eigendomsrecht is recht tot gebruik en tot misbruik; zonder het recht om te misbruiken geen eigendom -G. J. P. J. Bolland
eigendomsrecht-is-recht-tot-gebruik-tot-misbruik-zonder-het-recht-om-te-misbruiken-geen-eigendom
Kracht en recht regelen alles in de wereld; de kracht in afwachting van het recht -Joseph Joubert
kracht-recht-regelen-alles-in-de-wereld-de-kracht-in-afwachting-van-het-recht