Ik verwacht geen relletjes, relletjes komen altijd onverwacht


ik-verwacht-geen-relletjes-relletjes-komen-altijd-onverwacht
joop den uylikverwachtgeenrelletjesrelletjeskomenaltijdonverwachtik verwachtverwacht geengeen relletjesrelletjes komenkomen altijdaltijd onverwachtik verwacht geenverwacht geen relletjesrelletjes komen altijdkomen altijd onverwachtik verwacht geen relletjesrelletjes komen altijd onverwacht

Het is altijd plezierig om verwacht te worden en niet te komen opdagenWat men verwacht gebeurt maar al te dikwijls: verwacht dus het besteDe dood is geen cliché. De dood is prachtig: ook al komt hij nog zo verwacht, hij komt altijd aan alsof hij net is uitgevondenRechtvaardigheid verwacht geen beloningMet betrekking tot schenkingen verwacht altijd het meeste van voorzichtige mensen, die hun eigen rekeningen bijhoudenNiets komt zo onverwacht als de ouderdom