Ik was een mooie baby. Maar in het ziekenhuis hebben ze mij verwisseld


ik-was-een-mooie-baby-maar-in-het-ziekenhuis-hebben-ze-mij-verwisseld
wiet van broeckhovenikwaseenmooiebabymaarinhetziekenhuishebbenzemijverwisseldik waswas eeneen mooiemooie babymaar inin hethet ziekenhuisziekenhuis hebbenhebben zeze mijmij verwisseldik was eenwas een mooieeen mooie babymaar in hetin het ziekenhuishet ziekenhuis hebbenziekenhuis hebben zehebben ze mijze mij verwisseldik was een mooiewas een mooie babymaar in het ziekenhuisin het ziekenhuis hebbenhet ziekenhuis hebben zeziekenhuis hebben ze mijhebben ze mij verwisseldik was een mooie babymaar in het ziekenhuis hebbenin het ziekenhuis hebben zehet ziekenhuis hebben ze mijziekenhuis hebben ze mij verwisseld

Om succesvol te zijn, moet je een mooie bruine kleur hebben, in een fraai gebouw leven (al is het in de kelder), in chique restaurants gezien worden (al neem je maar één drankje) en als je leent, groot lenenIk weet niet wat de wereld van mij denkt. Maar mijzelf lijk ik een knaap, die aan het strand speelt, en zich verheugt over een gladde kei of een bijzonder mooie schelp die hij af en toe vindt, terwijl de grote oceaan der waarheid onverkend voor hem ligtIn het ziekenhuis tref je dikwijls het schoonste geloof aan bij degenen die zeggen geloven maar erg moeilijk te vindenIn het ziekenhuis tref je dikwijls het schoonst geloof aan bij degenen die zeggen geloven maar erg moeilijk te vindenHet voordeel van het vrijgezellenbestaan is, dat men, als men een heel mooie vrouw ontmoet, er niet de pest over in hoeft te hebben thuis een lelijke te hebben.Het zijn niet alleen mooie veren die mooie vogels maken