Ik weet slechts één ding: dat ik niets weet


ik-weet-slechts-één-ding-dat-ik-niets-weet
socratesikweetslechtsééndingdatiknietsik weetweet slechtsslechts éénéén dingdat ikik nietsniets weetik weet slechtsweet slechts éénslechts één dingdat ik nietsik niets weetik weet slechts éénweet slechts één dingdat ik niets weetik weet slechts één ding

Hij die niets weet en weet dat hij niets weet, weet meer dan hij die niets weet en niet weet dat hij niets weetIk weet dat ik intelligent ben omdat ik weet dat ik niets weetWie weet dat hij niets weet, die is de grootsteDe tragedie van de wereld is dat niemand weet wat hij niet weet, en hoe minder een mens weet, hoe meer hij ervan overtuigd is dat hij alles weetHij weet niets, en denkt dat hij alles weet. Dat wijst duidelijk op een politieke loopbaanWeet je wat erg is? Als je een oude toneelrecensie van jezelf tegenkomt, over een voorstelling waarvan je niets meer weet, en je leest dan dat je een onvergetelijke avond hebt bijgewoond