Ik wil niemand tot last zijn, zei de zelfmoordenaar, en bezorgde iedereen een schuldgevoel


ik-wil-niemand-tot-last-zijn-zei-de-zelfmoordenaar-bezorgde-iedereen-een-schuldgevoel
fons jansenikwilniemandtotlastzijnzeidezelfmoordenaarbezorgdeiedereeneenschuldgevoelik wilwil niemandtot lastlast zijnzei dede zelfmoordenaaren bezorgdebezorgde iedereeniedereen eeneen schuldgevoelik wil niemandwil niemand totniemand tot lasttot last zijnzei de zelfmoordenaaren bezorgde iedereenbezorgde iedereen eeniedereen een schuldgevoelik wil niemand totwil niemand tot lastniemand tot last zijnen bezorgde iedereen eenbezorgde iedereen een schuldgevoelik wil niemand tot lastwil niemand tot last zijnen bezorgde iedereen een schuldgevoel

Iedereen wil lang leven, maar niemand wil oud wordenIedereen wil oud worden maar niemand wil oud zijnIedereen wil naar de hemel gaan, maar niemand wil dood gaanNiemand treedt meer gedwongen uit het leven dan de zelfmoordenaarSucces is een taart waarvan iedereen mee wil eten. Maar als ie op is, zie je niemand meerWees uzelf zei ik tot iemand, maar hij kon niet, hij was niemand