Ik wilde dat ik niet in Amsterdam woonde, dan ging ik erheen met vakantie


ik-wilde-dat-ik-niet-in-amsterdam-woonde-dan-ging-ik-erheen-met-vakantie
k. schippersikwildedatiknietinamsterdamwoondedangingerheenmetvakantieik wildewilde datdat ikik nietniet inin amsterdamamsterdam woondedan gingging ikik erheenerheen metmet vakantieik wilde datwilde dat ikdat ik nietik niet inniet in amsterdamin amsterdam woondedan ging ikging ik erheenik erheen meterheen met vakantieik wilde dat ikwilde dat ik nietdat ik niet inik niet in amsterdamniet in amsterdam woondedan ging ik erheenging ik erheen metik erheen met vakantieik wilde dat ik nietwilde dat ik niet indat ik niet in amsterdamik niet in amsterdam woondedan ging ik erheen metging ik erheen met vakantie

Die te Amsterdam vaak zei:
die-te-amsterdam-vaak-zei-jeruzalem-en-naar-jeruzalem-gedreven-kwam-hij-zegt-met-een-mijmerende-stem-amsterdam-amsterdam
Dit jaar hadden we geen vakantie. We speelden dan maar dat ons huis een week lang geen electriciteit had en dat moeder alles moest klaarmaken met olijfolie -Kees van Kooten
dit-jaar-hadden-we-geen-vakantie-we-speelden-dan-maar-dat-ons-huis-een-week-lang-geen-electriciteit-had-dat-moeder-alles-moest-klaarmaken-met
Dit jaar gaan we met het vliegtuig op vakantie en ik neem mijn kanarie mee. Ik hoop maar dat hij niet ziek wordt, want dat beest heeft nog nooit gevlogen -Wiet van Broeckhoven
dit-jaar-gaan-we-met-het-vliegtuig-op-vakantie-ik-neem-mijn-kanarie-mee-ik-hoop-maar-dat-hij-niet-ziek-wordt-want-dat-beest-heeft-nog-nooit-gevlogen
In de zomer overlijden er minder mensen omdat de meesten dan met vakantie zijn -Wiet van Broeckhoven
in-de-zomer-overlijden-er-minder-mensen-omdat-de-meesten-dan-met-vakantie-zijn
De mens moet wel blijven geloven, dat het onbegrijpelijke onbegrijpelijk is, anders ging hij niet verder met onderzoeken -Johann Wolfgang von Goethe
de-mens-moet-wel-blijven-geloven-dat-het-onbegrijpelijke-onbegrijpelijk-is-anders-ging-hij-niet-verder-met-onderzoeken
Zijn er volautomatische fototoestellen die met vakantie kunnen zonder dat jezelf mee moet? -Toon Verhoeven
zijn-er-volautomatische-fototoestellen-die-met-vakantie-kunnen-zonder-dat-jezelf-mee-moet