Imitatie is de oprechtste vorm van vleierij


imitatie-is-de-oprechtste-vorm-van-vleierij
charles caleb coltonimitatieisdeoprechtstevormvanvleierijimitatie isis dede oprechtsteoprechtste vormvorm vanvan vleierijimitatie is deis de oprechtstede oprechtste vormoprechtste vorm vanvorm van vleierijimitatie is de oprechtsteis de oprechtste vormde oprechtste vorm vanoprechtste vorm van vleierijimitatie is de oprechtste vormis de oprechtste vorm vande oprechtste vorm van vleierij

Afgunst is de meest oprechte vorm van vleierijOngegronde afkeuring is dikwijls een fijne vorm van vleierijRaad vragen (om aan zijn zolen te lappen) is de geniepigste vorm van vleierijDe meest perfecte vorm van vleierij is de mensen vertellen wat ze van zichzelf denkenDe mensen zijn zo gevoelig voor vleierij, dat zelfs dan als ze denken dat het vleierij is, ze er toch de dupe van wordenDe hoop is een vleier, maar de oprechtste van alle parasieten; want zij bezoekt zowel de hut van de arme als het paleis van de rijke