In alle oorlogen gaat het alleen om roof


in-alle-oorlogen-gaat-het-alleen-om-roof
voltaireinalleoorlogengaathetalleenomroofin allealle oorlogenoorlogen gaatgaat hethet alleenalleen omom roofin alle oorlogenalle oorlogen gaatoorlogen gaat hetgaat het alleenhet alleen omalleen om roofin alle oorlogen gaatalle oorlogen gaat hetoorlogen gaat het alleengaat het alleen omhet alleen om roofin alle oorlogen gaat hetalle oorlogen gaat het alleenoorlogen gaat het alleen omgaat het alleen om roof

Op de lange duur blijken alle veldslagen verloren veldslagen te zijn, evenals alle oorlogen -Henry Louis Mencken
op-de-lange-duur-blijken-alle-veldslagen-verloren-veldslagen-te-zijn-evenals-alle-oorlogen
Alleen de doden hebben het einde van oorlogen gezien -Plato
alleen-de-doden-hebben-het-einde-van-oorlogen-gezien
Alle oorlogen zijn burgeroorlogen want alle mensen zijn broeders -François Fénelon
alle-oorlogen-zijn-burgeroorlogen-want-alle-mensen-zijn-broeders
De oorlog tegen de oorlog is de edelste van alle oorlogen -Jean Jaurès
de-oorlog-tegen-de-oorlog-is-de-edelste-van-alle-oorlogen
Wie zich niet verheft tegen alle oorlogen, zal zich nooit tegen één enkele verheffen -Jean Rostand
wie-zich-niet-verheft-tegen-alle-oorlogen-zal-zich-nooit-tegen-één-enkele-verheffen
Zo spreekt alle grote liefde; die gaat boven vergeving en medelijden uit. Met moet zijn hart vasthouden; want laat met het glippen, hoe schielijk gaat dan het hoofd er vandoor -Friedrich Nietzsche
zo-spreekt-alle-grote-liefde-die-gaat-boven-vergeving-medelijden-uit-met-moet-zijn-hart-vasthouden-want-laat-met-het-glippen-hoe-schielijk-gaat-dan