In de 19e eeuw maakte de mens de machine; in de 20e eeuw gaat de machine de mens mismaken


in-de-19e-eeuw-maakte-de-mens-de-machine-in-de-20e-eeuw-gaat-de-machine-de-mens-mismaken
adriaan roland holstinde19eeeuwmaaktemensmachinein20egaatmachinemismakenin dede 19e19e eeuweeuw maaktemaakte dede mensmens dede machinein dede 20e20e eeuweeuw gaatgaat dede machinemachine dede mensmens mismakenin de 19ede 19e eeuw19e eeuw maakteeeuw maakte demaakte de mensde mens demens de machinein de 20ede 20e eeuw20e eeuw gaateeuw gaat degaat de machinede machine demachine de mensde mens mismakenin de 19e eeuwde 19e eeuw maakte19e eeuw maakte deeeuw maakte de mensmaakte de mens dede mens de machinein de 20e eeuwde 20e eeuw gaat20e eeuw gaat deeeuw gaat de machinegaat de machine dede machine de mensmachine de mens mismakenin de 19e eeuw maaktede 19e eeuw maakte de19e eeuw maakte de menseeuw maakte de mens demaakte de mens de machinein de 20e eeuw gaatde 20e eeuw gaat de20e eeuw gaat de machineeeuw gaat de machine degaat de machine de mensde machine de mens mismaken

Een machine kan het werk doen van vijftig gewone mensen. Geen enkele machine kan het werk doen van één bijzonder mensIn één ding is de mens de machine nog de baas: hij kan zichzelf verkopenDe uitvindingen der mensen gaan van eeuw tot eeuw vooruit; de goedheid en de slechtheid der wereld blijven in 't algemeen onveranderdIk geloof dat de 21e eeuw de belangrijkste eeuw kan worden in de menselijke geschiedenis. Of deze visie nu realistisch is of niet, het kan geen kwaad om ons daarvoor in te spannenUit een eeuw zonder hoop, komt een eeuw zonder vreesDeze 21e eeuw zal de eeuw van het ontwaken zijn, van de ontmoeting met de Schepper binnenin. Vele wezens zullen eenheid met God en met de rest van het leven ervaren. Dit zal het begin zijn van een nieuwe gouden tijd van de Nieuwe Mens. Er zijn momenteel in de wereld veel van dat soort leraren en boodschappers. Meesters en zieners die de mensheid deze visie voorhouden en de werktuigen aanbieden waarmee zij die kunnen realiseren