In de boeken ligt de ziel van het ganse verleden


in-de-boeken-ligt-de-ziel-van-het-ganse-verleden
thomas carlyleindeboekenligtzielvanhetganseverledenin dede boekenboeken ligtligt dede zielziel vanvan hethet ganseganse verledenin de boekende boeken ligtboeken ligt deligt de zielde ziel vanziel van hetvan het gansehet ganse verledenin de boeken ligtde boeken ligt deboeken ligt de zielligt de ziel vande ziel van hetziel van het gansevan het ganse verledenin de boeken ligt dede boeken ligt de zielboeken ligt de ziel vanligt de ziel van hetde ziel van het ganseziel van het ganse verleden

God is in de wereld inbegrepen. Hij is de ziel van de wereld. Hij is de schepper van de wereld en de vader van alles. Ja, de ganse aarde en de ganse hemel vormen het goddelijke zijn; God woont zelfs in de riolen, in de spoelwormen en de misdadigers. De wereld is dus een organisch geheel, een alomvattend, met rede begiftigd levend wezen, en de rede doordringt ieder deel van de wereldDe arts ziet de mens in zijn ganse zwakheid, de advocaat in zijn ganse slechtheid, de theoloog in zijn ganse domheidIn de litteratuur maakt niets de geesten zo onvoorzichtig en roekeloos als onkunde van het verleden en minachting voor oude boekenAlle boeken zijn in twee klassen te verdelen: boeken van het moment en boeken voor altijdEr is geen verleden, zolang boeken zullen levenDe ziel van deze man ligt in zijn kleren