In de dalen van de domheid groeit voor de filosofen nog altijd meer gras dan op de kale hoogvlakten van de schranderheid


in-de-dalen-van-de-domheid-groeit-voor-de-filosofen-nog-altijd-meer-gras-dan-op-de-kale-hoogvlakten-van-de-schranderheid
ludwig wittgensteinindedalenvandomheidgroeitvoorfilosofennogaltijdmeergrasdanopkalehoogvlaktenschranderheidin dede dalendalen vanvan dede domheiddomheid groeitgroeit voorde filosofenfilosofen nognog altijdaltijd meermeer grasgras dandan opop dede kalekale hoogvlaktenhoogvlakten vanvan dede schranderheidin de dalende dalen vandalen van devan de domheidde domheid groeitdomheid groeit voorgroeit voor devoor de filosofende filosofen nogfilosofen nog altijdnog altijd meeraltijd meer grasmeer gras dangras dan opdan op deop de kalede kale hoogvlaktenkale hoogvlakten vanhoogvlakten van devan de schranderheidin de dalen vande dalen van dedalen van de domheidvan de domheid groeitde domheid groeit voordomheid groeit voor degroeit voor de filosofenvoor de filosofen nogde filosofen nog altijdfilosofen nog altijd meernog altijd meer grasaltijd meer gras danmeer gras dan opgras dan op dedan op de kaleop de kale hoogvlaktende kale hoogvlakten vankale hoogvlakten van dehoogvlakten van de schranderheidin de dalen van dede dalen van de domheiddalen van de domheid groeitvan de domheid groeit voorde domheid groeit voor dedomheid groeit voor de filosofengroeit voor de filosofen nogvoor de filosofen nog altijdde filosofen nog altijd meerfilosofen nog altijd meer grasnog altijd meer gras danaltijd meer gras dan opmeer gras dan op degras dan op de kaledan op de kale hoogvlaktenop de kale hoogvlakten vande kale hoogvlakten van dekale hoogvlakten van de schranderheid

Waar vormgevers zijn geweest, groeit geen gras meer -Gerrit Komrij
waar-vormgevers-zijn-geweest-groeit-geen-gras-meer
Voor mij is een weelderig tapijt van dennennaalden of van sponsachtig gras meer welkom dan het meest luxueuze Perzisch tapijt. -Helen Keller
voor-mij-is-een-weelderig-tapijt-van-dennennaalden-of-van-sponsachtig-gras-meer-welkom-dan-het-meest-luxueuze-perzisch-tapijt
Intelligentie? Een kwestie van organische scheikunde, niets meer. Voor intelligentie kan men niet méér aangesproken worden dan voor domheid. -Paul Léautaud
intelligentie-een-kwestie-van-organische-scheikunde-niets-meer-voor-intelligentie-kan-men-niet-méér-aangesproken-worden-dan-voor-domheid
Alles wat filosofen doen, is het voortbrengen van nog meer filosofie -Willem Frederik Hermans
alles-wat-filosofen-doen-is-het-voortbrengen-van-nog-meer-filosofie
Het is gemakkelijker te dalen dan te stijgen; maar om bij het dalen op een bepaald punt te stoppen is moeilijker dan al het naar boven stijgen -Jozsef Eötvös
het-is-gemakkelijker-te-dalen-dan-te-stijgen-maar-om-bij-het-dalen-op-een-bepaald-punt-te-stoppen-is-moeilijker-dan-al-het-naar-boven-stijgen
Waar domheid welig groeit, geldt wijsheid als onkruid -Fliegende Blätter
waar-domheid-welig-groeit-geldt-wijsheid-als-onkruid