In de liefde zijn zoveel smarten als er schelpen zijn aan het strand


in-de-liefde-zijn-zoveel-smarten-als-er-schelpen-zijn-aan-het-strand
ovidiusindeliefdezijnzoveelsmartenalserschelpenaanhetstrandin dede liefdeliefde zijnzijn zoveelzoveel smartensmarten alsals erer schelpenschelpen zijnzijn aanaan hethet strandin de liefdede liefde zijnliefde zijn zoveelzijn zoveel smartenzoveel smarten alssmarten als erals er schelpener schelpen zijnschelpen zijn aanzijn aan hetaan het strandin de liefde zijnde liefde zijn zoveelliefde zijn zoveel smartenzijn zoveel smarten alszoveel smarten als ersmarten als er schelpenals er schelpen zijner schelpen zijn aanschelpen zijn aan hetzijn aan het strandin de liefde zijn zoveelde liefde zijn zoveel smartenliefde zijn zoveel smarten alszijn zoveel smarten als erzoveel smarten als er schelpensmarten als er schelpen zijnals er schelpen zijn aaner schelpen zijn aan hetschelpen zijn aan het strand

Er zijn zoveel verschillende vormen van liefde, als er momenten zijn in tijd -Jane Austen
er-zijn-zoveel-verschillende-vormen-van-liefde-als-er-momenten-zijn-in-tijd
Als mannen na de bruiloft zich net zo gedroegen als in de verlovingstijd zouden er half zoveel echtscheidingen zijn en tweemaal zoveel faillissementen -Peter Darbo
als-mannen-na-de-bruiloft-zich-net-zo-gedroegen-als-in-de-verlovingstijd-zouden-er-half-zoveel-echtscheidingen-zijn-tweemaal-zoveel-faillissementen
Als is het waar dan onze vreugden kortstondig zijn, de meeste onzer smarten duren ook niet lang -Vauvenargues
als-is-het-waar-dan-onze-vreugden-kortstondig-zijn-de-meeste-onzer-smarten-duren-ook-niet-lang
Ik denk er zo over; zoveel mensen als er op aarde zijn, zoveel beelden bestaan er van mij want iedereen is, of hij wil of niet, een toonbeeld van zotheid -Erasmus
ik-denk-er-zo-over-zoveel-mensen-als-er-op-aarde-zijn-zoveel-beelden-bestaan-er-van-mij-want-iedereen-is-of-hij-wil-of-niet-een-toonbeeld-van-zotheid
Zolang je van iemand houdt om zijn kwaliteiten is er niets ernstigs aan de hand. Maar als je hem begint te beminnen om zijn fouten, is er liefde in het spel -Sacha Guitry
zolang-van-iemand-houdt-om-zijn-kwaliteiten-is-er-niets-ernstigs-aan-de-hand-maar-als-hem-begint-te-beminnen-om-zijn-fouten-is-er-liefde-in-het
Er zouden niet zoveel nerveuze mensen zijn, als er niet zoveel mensen zonder nerf waren -Peter Sirius
er-zouden-niet-zoveel-nerveuze-mensen-zijn-als-er-niet-zoveel-mensen-zonder-nerf-waren