In de moraal, evenals in de kunst, is zeggen niets, doen alles


in-de-moraal-evenals-in-de-kunst-is-zeggen-niets-doen-alles
ernest renanindemoraalevenalsinkunstiszeggennietsdoenallesin dede moraalevenals inin dede kunstis zeggenzeggen nietsdoen allesin de moraalevenals in dein de kunstis zeggen nietsevenals in de kunst

Haat voedt zich evenals liefde met de kleinste dingen; alles kan er toe bijdragen. Zoals de beminde persoon niets kwaads kan doen, zo kan de gehate niets goeds doenDe goede wil is in de moraal alles, maar in de kunst niets. Daar geldt, zoals het woord reeds aanduidt, alleen het kunnen.Er is maar één manier om kritiek te vermijden: niets doen, niets zeggen en niets zijnAls men van alles geproefd heeft, alles gedaan en tenminste alles geprobeerd, is het heerlijk, niets te doenDe ware welsprekendheid bestaat daarin, alles te zeggen wat nodig is en niets meer te zeggen dan nodig isEr zijn mensen die alles willen doen om niets te hoeven doen