In de politiek kan men lelijk vallen, maar dood vallen niet. Alleen, men moet volhouden


in-de-politiek-kan-men-lelijk-vallen-maar-dood-vallen-niet-alleen-men-moet-volhouden
louis latzarusindepolitiekkanmenlelijkvallenmaardoodvallennietalleenmoetvolhoudenin dede politiekpolitiek kankan menmen lelijklelijk vallenmaar dooddood vallenvallen nietmen moetmoet volhoudenin de politiekde politiek kanpolitiek kan menkan men lelijkmen lelijk vallenmaar dood vallendood vallen nietmen moet volhoudenin de politiek kande politiek kan menpolitiek kan men lelijkkan men lelijk vallenmaar dood vallen nietin de politiek kan mende politiek kan men lelijkpolitiek kan men lelijk vallen

Heel het leven is strijd, en vallen is te vergeven, als men maar eerst gestreden heeft. Vallen zonder strijd is verrotting van de zielMen zou een vrouw in de armen moeten kunnen vallen zonder in haar handen te vallenMen is gelukkig of ongelukkig door een menigte dingen, die niet in het oog vallen, die men niet zegt, en die men niet kan zeggenMen kan ook naar boven vallen. En zo valt men het diepstOnze grootste glorie bestaat niet uit het nooit vallen, maar in het weer opstaan elke keer als we vallenMen kan de hartstocht in de plicht leggen. Niet alleen kan men het, maar men moet het ook, want de plicht zonder meer is erg dor