In echt proza moet alles onderstreept zijn


in-echt-proza-moet-alles-onderstreept-zijn
august wilhelm von schlegelinechtprozamoetallesonderstreeptzijnin echtecht prozaproza moetmoet allesalles onderstreeptonderstreept zijnin echt prozaecht proza moetproza moet allesmoet alles onderstreeptalles onderstreept zijnin echt proza moetecht proza moet allesproza moet alles onderstreeptmoet alles onderstreept zijnin echt proza moet allesecht proza moet alles onderstreeptproza moet alles onderstreept zijn

Mensen denken vaak dat het leven helemaal positief moet zijn met alles erop en eraan. Dat is ook de boodschap van het positieve denken. Maar het leven kent ook afgronden. En als je die onder ogen durft te zien, pas dan heb je echt alles in het leven en pas dan leef je echtEen  fout van slechte poëzie is het proza te verdunnen, evenals de aard der goede poëzie meebrengt, het proza te verdichtenDe schrijver moet voortdurend op zijn hoede zijn, want de vervuilde woorden slibben aan in zijn binnenste cirkels, de rotte woorden steken daar zijn woorden aan; onstuitbaar en gestaag sijpelen ze zijn grondgebied binnen, het gebied van het proza als kunstAls God alles kan, echt alles, kan Hij ons ook rechtstreeks vergeven. Dan is daar helemaal geen kruisdood en zoenbloed voor nodigDaar men niet zo universeel kan zijn dat men alles weet wat van alles te weten is, moet men weinig weten van alles. Want het is veel mooier iets van alles te weten dan alles van een enkel dingOmdat je niet universeel kunt zijn en alles weten wat er over alles te weten valt, moet je van alles een beetje weten. Want het is veel beter van alles iets te weten dan van één ding alles. Zo'n universaliteit is het mooist. Kon je beide hebben dan was het nog beter, maar als je moet kiezen kies dan het eerste. Ook het grote publiek weet het en handelt ernaar, want dit heeft vaak een goed oordeel