In een groot geluk is altijd een zweem van lijdensdrang verborgen, die dankbaarheid is en dorst naar nieuw geluk


in-een-groot-geluk-is-altijd-een-zweem-van-lijdensdrang-verborgen-die-dankbaarheid-is-dorst-naar-nieuw-geluk
dirk costerineengrootgelukisaltijdzweemvanlijdensdrangverborgendiedankbaarheiddorstnaarnieuwin eeneen grootgroot gelukgeluk isis altijdaltijd eeneen zweemzweem vanvan lijdensdranglijdensdrang verborgendie dankbaarheiddankbaarheid isis enen dorstdorst naarnaar nieuwnieuw gelukin een grooteen groot gelukgroot geluk isgeluk is altijdis altijd eenaltijd een zweemeen zweem vanzweem van lijdensdrangvan lijdensdrang verborgendie dankbaarheid isdankbaarheid is enis en dorsten dorst naardorst naar nieuwnaar nieuw gelukin een groot gelukeen groot geluk isgroot geluk is altijdgeluk is altijd eenis altijd een zweemaltijd een zweem vaneen zweem van lijdensdrangzweem van lijdensdrang verborgendie dankbaarheid is endankbaarheid is en dorstis en dorst naaren dorst naar nieuwdorst naar nieuw gelukin een groot geluk iseen groot geluk is altijdgroot geluk is altijd eengeluk is altijd een zweemis altijd een zweem vanaltijd een zweem van lijdensdrangeen zweem van lijdensdrang verborgendie dankbaarheid is en dorstdankbaarheid is en dorst naaris en dorst naar nieuwen dorst naar nieuw geluk

Geld is een abstractie van het menselijk geluk, daarom verlangt iemand die niet in staat is tot werkelijk geluk er zo naar -A. Schopenhauer
geld-is-een-abstractie-van-het-menselijk-geluk-daarom-verlangt-iemand-die-niet-in-staat-is-tot-werkelijk-geluk-er-zo-naar
Een grote hinderpaal voor het geluk is de droom van een te groot geluk -Fontenelle
een-grote-hinderpaal-voor-het-geluk-is-de-droom-van-een-te-groot-geluk
Geluk is nooit een staat van evenwicht. Geluk is altijd in beweging, altijd onderweg en het enige wat je kunt doen, is het spoor volgen -Paulo Coelho
geluk-is-nooit-een-staat-van-evenwicht-geluk-is-altijd-in-beweging-altijd-onderweg-het-enige-wat-kunt-doen-is-het-spoor-volgen
Het is een groot ongeluk dat je voor het geluk tegenwoordig zoveel geluk nodig hebt -Hans van Straten
het-is-een-groot-ongeluk-dat-voor-het-geluk-tegenwoordig-zoveel-geluk-nodig-hebt
De enige morele opdracht die de mens heeft, is dat zijn zoektocht naar het geluk niet ten koste gaat van het geluk van de ander -Cees Buddingh
de-enige-morele-opdracht-die-de-mens-heeft-is-dat-zijn-zoektocht-naar-het-geluk-niet-ten-koste-gaat-van-het-geluk-van-de-ander
Wie een weldaad niet met dankbaarheid vergeldt,  vertroebelt de bron, die zijn dorst heeft gestild -Friedrich Julius Hammer
wie-een-weldaad-niet-met-dankbaarheid-vergeldt-vertroebelt-de-bron-die-zijn-dorst-heeft-gestild