In ernstige omstandigheden hunner geschiedenis zien de volkeren vaak juister dan hun regeerders. Zij zien dan door hun doden


in-ernstige-omstandigheden-hunner-geschiedenis-zien-de-volkeren-vaak-juister-dan-hun-regeerders-zij-zien-dan-door-hun-doden
gustave le boninernstigeomstandighedenhunnergeschiedenisziendevolkerenvaakjuisterdanhunregeerderszijdoordodenin ernstigeernstige omstandighedenomstandigheden hunnerhunner geschiedenisgeschiedenis zienzien dede volkerenvolkeren vaakvaak juisterjuister dandan hunhun regeerderszij zienzien dandan doorhun dodenin ernstige omstandighedenernstige omstandigheden hunneromstandigheden hunner geschiedenishunner geschiedenis ziengeschiedenis zien dezien de volkerende volkeren vaakvolkeren vaak juistervaak juister danjuister dan hundan hun regeerderszij zien danzien dan doordan door hundoor hun dodenin ernstige omstandigheden hunnerernstige omstandigheden hunner geschiedenisomstandigheden hunner geschiedenis zienhunner geschiedenis zien degeschiedenis zien de volkerenzien de volkeren vaakde volkeren vaak juistervolkeren vaak juister danvaak juister dan hunjuister dan hun regeerderszij zien dan doorzien dan door hundan door hun dodenin ernstige omstandigheden hunner geschiedenisernstige omstandigheden hunner geschiedenis zienomstandigheden hunner geschiedenis zien dehunner geschiedenis zien de volkerengeschiedenis zien de volkeren vaakzien de volkeren vaak juisterde volkeren vaak juister danvolkeren vaak juister dan hunvaak juister dan hun regeerderszij zien dan door hunzien dan door hun doden

Men beheerst de volkeren gemakkelijker door voedsel te geven aan hun hartstochten dan door hun belangen te behartigenDe mensen gebruiken hun ogen niet. Ze zien nooit een vogel, ze zien een mus. Ze zien nooit een boom, ze zien een beuk. Ze zien begrippenZulk slag van mannen heeft vaak tijdenlang geen rust wanneer zij iemand zien die groter is dan zij; en daarom zijn zij doodgevaarlijkWilt gij behagen, tracht dan minder zelf te schitteren, dan aan anderen de gelegenheid te geven, zich van hun beste kant te laten zienDe geschiedenis laat zien dat straffen mensen niet afschrikken als hun geweten eenmaal wakker is geschudEr wordt vaak gezegd dat mannen worden geregeerd door hun fantasie, maar het zou beter zijn te zeggen dat zij worden beheerst door de zwakte van hun verbeelding