In het geheel geen naam nalaten, dat betekent volkomen sterven


in-het-geheel-geen-naam-nalaten-dat-betekent-volkomen-sterven
jean baptiste racineinhetgeheelgeennaamnalatendatbetekentvolkomenstervenin hethet geheelgeheel geengeen naamnaam nalatendat betekentbetekent volkomenvolkomen stervenin het geheelhet geheel geengeheel geen naamgeen naam nalatendat betekent volkomenbetekent volkomen stervenin het geheel geenhet geheel geen naamgeheel geen naam nalatendat betekent volkomen stervenin het geheel geen naamhet geheel geen naam nalaten

Levenswijsheid betekent; alle dingen zo gewichtig mogelijk, maar geen enkel volkomen ernstig opnemenOprechtheid betekent het zelf volkomen vergeten, maar tegelijkertijd juist niet vergetenMusici zijn zo ontzettend onredelijk: ze willen altijd dat je volkomen stom bent juist op het ogenblik dat je er naar smacht om volkomen doof te zijnDynamisch in de schilderkunst betekent de groei van het schilderij uit de veelvuldige elementen naar het organisch geheelDe burger zegt: dit is geen gedicht want het is volkomen onbegrijpelijk. De dichter zegt: dit is geen gedicht want het is volkomen begrijpelijkDe dood betekent dat alles van je wordt afgenomen wat je niet bent. Het geheim van het leven is 'te sterven vóór je dood' en dan tot de ontdekking te komen dat de dood niet bestaat