In hun eerste liefde beminnen vrouwen hun minnaar, daarna de liefde


in-hun-eerste-liefde-beminnen-vrouwen-hun-minnaar-daarna-de-liefde
francois de la rochefoucauldinhuneersteliefdebeminnenvrouwenminnaardaarnadein hunhun eersteeerste liefdeliefde beminnenbeminnen vrouwenvrouwen hunhun minnaardaarna dede liefdein hun eerstehun eerste liefdeeerste liefde beminnenliefde beminnen vrouwenbeminnen vrouwen hunvrouwen hun minnaardaarna de liefdein hun eerste liefdehun eerste liefde beminneneerste liefde beminnen vrouwenliefde beminnen vrouwen hunbeminnen vrouwen hun minnaarin hun eerste liefde beminnenhun eerste liefde beminnen vrouweneerste liefde beminnen vrouwen hunliefde beminnen vrouwen hun minnaar

Mannen kunnen uit liefde voor een vrouw op hun knieën vallen. Velen blijven daarna op hun knieën zittenVrouwen hechten zich aan mannen door de gunsten die zij hun verlenen; mannen genezen van hun liefde door diezelfde gunstenNaast liefde op het eerste gezicht is er ook liefde op eerste aanrakingAmerikaanse vrouwen verwachten een volmaaktheid in hun echtgenoot aan te treffen, die Engelse vrouwen slechts in hun huisknecht hopen te vindenDe koningen zeggen dat zij de waarheid beminnen; maar wee hun, die hen op hun woord gelovenJij mag je kinderen geven van je liefde, maar niet van je gedachten, want zij hebben hun eigen gedachten. Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen want hun zielen toeven in het huis van morgen, dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen. Je mag proberen hun gelijk te worden, maar tracht hen niet aan je gelijk te maken