In redelijke taal weerklinkt wat in werkelijkheid gebeurt


in-redelijke-taal-weerklinkt-wat-in-werkelijkheid-gebeurt
g. j. p. j. bollandinredelijketaalweerklinktwatinwerkelijkheidgebeurtin redelijkeredelijke taaltaal weerklinktweerklinkt watwat inin werkelijkheidwerkelijkheid gebeurtin redelijke taalredelijke taal weerklinkttaal weerklinkt watweerklinkt wat inwat in werkelijkheidin werkelijkheid gebeurtin redelijke taal weerklinktredelijke taal weerklinkt wattaal weerklinkt wat inweerklinkt wat in werkelijkheidwat in werkelijkheid gebeurtin redelijke taal weerklinkt watredelijke taal weerklinkt wat intaal weerklinkt wat in werkelijkheidweerklinkt wat in werkelijkheid gebeurt

Laat je meedrijven met wat er gebeurt, en houd je geest vrij. Blijf één door te accepteren wat er gebeurt. Niet-doen is het hoogste wat je kunt doenDe democratie, die zich verbeeldt van redelijke oorsprong te zijn, ontleent in werkelijkheid haar kracht aan elementen van gevoel en mystiek, onafhankelijk van de redeAlles wat eens gebeurt kan nooit meer gebeuren. Maar alles wat twee keer gebeurt zal zeker een derde keer gebeurenEen theorie is geen spiegel van de werkelijkheid, maar is iets wat aan de werkelijkheid wordt toegevoegdIn onze landen laat de televisie zien wat zij wil dat er gebeurt, en er gebeurt niets als de televisie het niet laat zienWaar je bang voor bent gebeurt niet, er gebeurt iets veel ergers